Stacks Image p2_n16

Zemský archiv v Opavě

Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz. Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je k dispozici ve třech jazykových mutacích:  united-kingdom germany poland  a přizpůsobena pro práci na mobilních zařízeních. Data jsou aktualizována vždy každé pondělí.

Aplikaci Digitální archiv, vyvinul Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s firmou Bach systems, s.r.o. a je chráněna autorským zákonem v platném znění.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Zemského archivu v Opavě a uvedením řádné citace.

© Zemský archiv v Opavě & Bach systems, s.r.o. | Digitální archiv Zemského archivu v Opavě 2018

English

Deutsch

Polski

 • Arch. fondy

  Záznamů: 21 393

 • Pomůcky

  Záznamů: 9 251

 • Inventární z.

  Záznamů: 1 240 618
  Skenů: 1 893 661

 • Fotografie

  Záznamů: 49 429
  Skenů: 98 144

 • Kartotéky

  Záznamů: 4 069
  Skenů: 2 437 704

 • Kroniky

  Záznamů: 4 389
  Skenů: 535 579

 • Listiny

  Záznamů: 6 037
  Skenů: 19 941

 • Mapy a plány

  Záznamů: 32 673
  Skenů: 11 885

 • Matriky

  Záznamů: 19 189
  Skenů: 1 782 595

 • Pečetě

  Záznamů: 4 244
  Skenů: 2 859

 • Pečetidla

  Záznamů: 336
  Skenů: 626

 • Pozemk. k.

  Záznamů: 11 448
  Skenů: 3 910 725

 • Sčítací oper.

  Záznamů: 242 935
  Skenů: 3 010 838

 • Spolky

  Záznamů: 17 457
  Skenů: 711

 • Třídní výkazy

  Záznamů: 158 342
  Skenů: 4 785 211

 • Veduty

  Záznamů: 407
  Skenů: 463

 • Video/Audio

  Záznamů: 140
  Skenů: 1

 • Knihovna

  Záznamů: 190 769
  Skenů: 8 328

Další informační zdroje:

  • Stabilní katastr
   Stacks Image 625

   Vstup do aplikace

   Stacks Image 952

   Vstup do aplikace

   Indikační skici stabilního katastru pro Slezsko, zpřístupněné na stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru. 362 kolorovaných map z roku 1836, v měřítku 1:2880

   Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, a spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.
   Aktuálně jsou přístupné tyto mapy:

   1) císařské povinné otisky Stabilního katastru (1824-1871), 11.732 map, 1:2880
   2) indikační skici Stabilního katastru (1824-1843), 13.896 map, 1.2880
   3) topografické sekce třetího vojenského mapování (1869-1885), 1:25 000
   4) sbírka map a plánů do roku 1850, (asi 1550-1850), různé měřítko
   5) doplněk k císařským povinným otiskům - výkazy s porovnáním ploch, 1845 a 1948

   Zemský archiv v Opavě v rámci této databáze zpřístupnil 362 kolorovaných tzv. indikačních skic Stabilního katastru pro území Slezska z roku 1836. Indikační skici jsou mapy určené pro měřící práce v terénu, byly barevně provedeny podle stejných zásad jako originální mapy. Co je však důležité, byly navíc doplněny o jména držitelů nemovitostí, čísla domů, druhy kultur, zákonnou vlastnost pozemků a čísla mezníků na hranici každé obce. Každý záznam je potvrzen podpisy geometra, vrchnostenského úředníka a zástupců obce. Čísla parcel jsou uvedena červeně, stavební parcely byly navíc očíslovány černě. Většina číselných určení zůstala v platnosti dodnes. Jedná se o jeden z nejvyužívanějších fondů Zemského archivu v Opavě.

   Podrobnější informace: http://archivnimapy.cuzk.cz/
   Demoverze novější aplikace zde.

   Mapa dostupných indikačních skic pro Slezsko:

  • Soupis vedut
   Stacks Image 631

   Vstup do databáze

   Stacks Image 966

   Vstup do databáze

   Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850

   Databáze vznikla s využitím dat shromažďovaných od 90. let 20. století v rámci "Soupisu vedut vzniklých do roku 1850", který byl publikován odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

  • Celostátní PEvA
   Stacks Image 637

   Vstup do aplikace

   Stacks Image 982

   Vstup do aplikace

   Archivní fondy a sbírky České republiky

   Záznamy o souborech uložených v Národním archivu, v 7 státních oblastních archivech, 5 archivech měst, specializovaných a soukromých archivech, v kulturně vědeckých institucích.

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace