Stacks Image 1300

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně odráží jak ve skladbě dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci instituce, tvořené centrálou v Opavě a pobočkou v Olomouci. Od roku 2002 jsou organizačními články archivu také všechny státní okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zemský archiv dále metodicky řídí Archiv města Ostravy a další akreditované archivy zřízené v uvedených dvou krajích.

Organizační jednotky Zemského archivu v Opavě: Státní okresní archivy
 • Stacks Image 882

  ZA v Opavě

 • Stacks Image 889

  pobočka Olomouc

 • Stacks Image 896

  SOkA Bruntál

 • Stacks Image 903

  SOkA Frýdek-Místek

 • Stacks Image 910

  SOkA Jeseník

 • Stacks Image 917

  SOkA Karviná

 • Stacks Image 924

  SOkA Nový Jičín

 • Stacks Image 931

  SOkA Olomouc

 • Stacks Image 938

  SOkA Opava

 • Stacks Image 945

  SOkA Prostějov

 • Stacks Image 952

  SOkA Přerov

 • Stacks Image 959

  SOkA Šumperk

Stacks Image 977

Vstup do aplikace

Aktualizováno: 2020-11-30 04:07:30

Počet záznamů: 2 097 918

Počet dig. příloh: 18 928 815