Stacks Image p1610_n91

Státní
okresní
archiv

Prostějov

Badatelna

Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na dlaždici reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV se zobrazením všech aktuálně dostupných záznamů příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v příslušné sekci Nápovědy aplikace.

 • Arch. fondy

  Záznamů: 1 840

 • Pomůcky

  Záznamů: 689

 • Inventární z.

  Záznamů: 79 280
  Skenů: 18 916

 • Fotografie

  Záznamů: 20 924
  Skenů: 18 057

 • Kartotéky

  Záznamů: 179
  Skenů: 393 998

 • Kroniky

  Záznamů: 469
  Skenů: 34 141

 • Listiny

  Záznamů: 234
  Skenů: 908

 • Mapy a plány

  Záznamů: 77
  Skenů: 148

 • Matriky

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • Pečetě

  Záznamů: 202
  Skenů: 183

 • Pečetidla

  Záznamů: 11
  Skenů: 0

 • Pozemk. k.

  Záznamů: 207
  Skenů: 110 763

 • Sčítací oper.

  Záznamů: 28 710
  Skenů: 195 923

 • Spolky

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • Třídní výkazy

  Záznamů: 22 631
  Skenů: 833 700

 • Veduty

  Záznamů: 20
  Skenů: 20

 • Video/Audio

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • Knihovna

  Záznamů: 14 211
  Skenů: 0

Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna.

Badatelna SOkA Prostějov
  • Kapacita a vybavení

   • 9 badatelských míst
   • 1 čtečka mikrofilmů
   • 1 počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
   • Wi-Fi s přístupem k internetu
   • síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
   • uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
   • kopírovací stroj, který obsluhují zaměstnanci archivu

  • Upozornění pro badatele

   Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v úřední dny pouze do 16:30 hodin.
   Provoz badatelny je monitorován kamerovým systémem a nahráván!

  • Rezervace archiválií

   Na mailové adrese podatelna@pv.archives.cz si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.

  Státní okresní archiv
  Prostějov

  Třebízského 1-3, 796 01 Prostějov

  +420 582 301 511
  podatelna@pv.archives.cz
  ID datové schránky: yzmaix7

  Badatelna pro veřejnost

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  zavřeno
  8:00 - 17:00
  zavřeno
  zavřeno

  Úřední hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  8:00 - 17:00
  8:00 - 14:00
  zavřeno

  Vstup do Digitálního archivu s přehledem všech archivních fondů a digitalizovaných archiválií SOkA Prostějov.

  Digitální archiv

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace