Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník

Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71

ID datové schránky: yzmaix7

Oznámení o uzavření SOkA Jeseník dne 27.9.2017

21-06-2017

Oznamujeme veřejnosti, že Státní okresní archiv Jeseník bude dne 27.9.2017 z důvodu konání svatováclavského semináře v PLL uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

Svatováclavský seminář a sborník 2017

04-10-2016

 

Státní okresní archiv Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka a Společnost Vincenze Priessnitze

zvou na

XVII. svatováclavské setkání, vlastivědný seminář,

konaný ve středu  27. září  2017 v Lázních Jeseník – Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria

na téma

750 let města Jeseníku

Program:

9.00                 Prezentace

9.30 – 10.00    Zahájení semináře

10.00 – 10.20  Mgr. Květoslav Growka, SOkA Jeseník: Veduty města Jeseníku

10.20 – 10.40  Mgr. Jan Petrásek, VMJ Jeseník: Katastrofické požáry a povodně v Jeseníku

10.40 – 11.00  Mgr. Petr Zatloukal, FF Ostravské univerzity: Příčiny úmrtí v Jeseníku v 19. století

11.00 – 11.20  doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D., SZM v Opavě: Jeseník a moderní výtvarná kultura let 1780–1938    

11.20 – 11.30 diskuse

11.30 – 12.00  Přestávka

12.00 – 12.20  Mgr. Ivana Kolářová, SU v Opavě - Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., SZM v Opavě: Činnost četnictva na Jesenicku 1918–1928

12.20 – 12.40  Mgr. Petr Müller, SOkA Bruntál: Jesenický učitel, muzikant a turista Adolf Weinhold (1881–1968)

12.40 – 13.00 Mgr. Božena Kaňáková, VMJ Jeseník: Historie náboženské obce Církve československé husitské v Jeseníku

13.00 – 13.15  Zakončení semináře

13.15 – 15.00 Přestávka

15.00 – 16.00  Návštěva výstavy ve VLASTIVĚDNÉM MUZEU JESENICKA                                           

 

 *Změna programu vyhrazena

V S T U P    V O L N Ý !

Vyšlo nové Jesenicko 2017

13-05-2015

Letošní 18. číslo vlastivědného sborníku Jesenicko se v bloku článků věnuje církevní problematice. Opis inventářů farností na Javornicku z roku 1804 již nežijícího autora A. Roubice, který dokončil ředitel Zemského archivu v Opavě dr. K. Müller, pokračuje Novými Vilémovicemi. Výběr z bakalářské práce M. Poskočilové podané na Filozofické fakultě UP v Olomouci podává charakteristiku farní knihovny ze Žulové, která je uložena ve Státním okresním archivu Jeseník. Knihovna obsahuje 195 starých tisků, nejstarší pochází z roku 1560, a 420 tištěných knih. Příspěvek P. Zatloukala, doktoranda oboru Kulturní dějiny na Katedře dějin umění a památkové péče Filozofické fakulty Ostravské univerzity o mrtvorozenosti dětí v 19. století vychází ze studia církevních matrik Jeseníku, Skorošic a Vápenné z let 1791-1910. Výzkum potvrdil, že kojenecká úmrtnost byla brána jako něco nezvratitelného. Rubriku Články uzavírá (ne)obyčejný příběh vidnavského kněze a vězně z Dachau Josefa Nowaka z pera B. Tinzové.

Rubrika Drobnosti přináší tradiční téma k rozvoji lázní Gräfenberk, přečteme si zajímavý dopis Priessnitzovy dcery Marie Ripperové o svém muži Johannu Ripperovi. O architektuře Vidnavy vypovídají dva články věnované projektu místního kina a chybné lokalizaci katovny. Na smrti četníka Antonína Guhra ve Zlatých Horách při demonstraci 13. srpna 1920 je ukázáno problematické přijetí československé identity na Jesenicku. Dobovou perličkou je konfiskace sbírek poštovních známek Němcům po roce 1945. V mobiliáři jesenického kostela Nanebevzetí P. Marie byla identifikována socha Panny Marie Utěšitelky pocházející z kláštera voršilek. Přírodovědnou tématiku zastupuje rozbor zlomku skla číše z přelomu 15. a 16. století, nalezeného na hradě Kaltenštejn. V závěru nechybí tradiční rubriky o vlastivědném dění na Jesenicku a přehled literatury za rok 2016. Sborník lze zakoupit ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71
podatelna@je.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster