Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník

Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71

ID datové schránky: yzmaix7

Oznámení o uzavření badatelny SOkA Jeseník dne 3.7.2017

21-06-2017

Oznamujeme všem zájemcům, že badatelna Státního okresního archivu Jeseník bude dne 3.7.2017 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

V centru, česko-německá iniciativa pro umění a kulturu 1. - 3. 6. 2017

30-05-2017

 

Mezinárodní den archivů 2017

12-05-2017

Svatováclavský sborník 2016

04-10-2016

Sborník referátů ze semináře XVI. svatováclavského setkání v Jeseníku  na téma Hudební život Jesenicka navazuje na průkopnické badatelské úsilí dr. Rudolfa Zubera o Javorníku a Bílé Vodě jako dávných hudebních centrech Jesenicka. Jejich charakteristiku podává doc. Dr. Karel Boženek, Ph.D., z Centra pro výzkum regionální hudební kultury Ostravské univerzity. Dr. Zuzana Ronck z konzervatoře ve Štýrském Hradci přibližuje hudební praxi piaristů v Bílé Vodě na základě dochovaného notového materiálu v jesenickém archivu.

Sborník rehabilituje témata před rokem 1990 stigmatizovaná němectvím a církví. Obsahuje referáty o varhanářství na Jesenicku. Bc. Jiří Krátký, organolog Ostravsko-opavské diecéze, představuje vidnavského varhanáře Johanna Kuttlera a Mgr. Petr Lyko, Ph.D., z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity shrnuje  působení varhanářské firmy Rieger na Jesenicku. Dr. Marcin Dziedzicz z polské Vratislavi pak doplnil informace o působení kladských varhanářů na Jesenicku. Dva referáty postihují skladatele, jejichž díla byla na repertoáru snad každého pěveckého spolku – světově věhlasného  Franze Schuberta a zcela zapomenutého E.S. Engelsberga (1825–1879), o jehož díle píše Ing. Milan Palák ze Společnosti Beno Blachuta.

Ve druhé části sborník překračuje žánr vážné hudby. Nabízí témata tvořící každodenní život lidí – co poslouchali, na jakou muziku tancovali, na jaké koncerty chodili. Čtenář se seznámí s počátky lázeňského orchestru na Gräfenberku, nahlédne do kulturního života české menšiny v Jeseníku v meziválečném období, vzpomene si na éru tanečních orchestrů, vyhlášení ankety Zlatý slavík v Jeseníku roku 1965, na činnost Klubu mladých SSM v tzv. Katovně a připomene si 70. výročí působení Oškerovy dechovky.

Třetí část je věnována praktické stránce zájmu o vážnou hudbu – nahrávání nových CD s komorní hudbou Karla Ditterse z Dittersdorfu, dále organizaci a náplni festivalů, jakými jsou Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku a Brossmannův festival duchovní hudby v Bílé Vodě či nástinu dějin a výuce v Základní umělecké škole Franze Schuberta ve Zlatých Horách, případně Hudební mládeže a cyklu Hrátek s hudbou v Jeseníku. Pokud někomu určitá témata chybí, má pravdu. Vzhledem k rozsahu sborníku je tato část povýtce jen výběrová. Chtěla by však sloužit jako inspirace k následování.

Sborník lze zakoupit ve Vlastivědném muzeu Jesenicka.

(gw)

Vyšlo nové Jesenicko 2016

13-05-2015

Státní okresní archiv a Vlastivědné muzeum Jesenicka přispěly letos k zahájení lázeňské sezóny vydáním 17. čísla vlastivědného sborníku Jesenicko. Článkem dr. M. Chvojky z Filozofické fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě se vrací k priessnitzovské problematice  – objasňuje policejní dohled na Gräfenberku před rokem 1848. Lázeňský inspektor zde sledoval vše, od kulturních akcí, přes náboženský život až po tajnou kontrolu korespondence lázeňských hostů. Obdobně muzejní historička Mgr. Kollerová představuje seznamy lázeňských návštěvníků, zv. Kurliste, jako pramen poznání významných polských osobností, např. na Gräfenberku pobýval kardinál August Hlond, polský primas a arcibiskup, odpůrce nacistické i komunistické diktatury. Sborník pokračuje v přetiskování inventáře kostelů z roku 1804, tentokráte v Žulové.

Pestrá rubrika Drobnosti připomíná Bruno Uwiru, zapomenutou oběť 1. světové války z Horní Lipové. Zahynul při opravě telefonní linky po zásahu šrapnelem na italské frontě takřka na konci války 19. září 1918. Dvě glosy jsou věnovány slezským sochařům: Obethově nerealizovanému pomníku obětem 1. světové války ve Zlatých Horách a Marii M. Melzerové ze Supíkovic, autorce kašny v Opavě dedikované javornickému rodáku Emilu Rochowanskému. Dva příspěvky komentují nalezené dokumenty – o stavbě Frankeho vily v Žulové z roku 1908 a seznam vlasovců pohřbených na konci 2. světové války u Vidnavy. Tradiční geologický příspěvek se věnuje zrudnění magnetitu u Zálesí. Z fondů jesenické muzejní sbírky se představuje dendrologický exponát, průřez smrku ztepilého o průměru 130 cm, který se dožil 327 let, a soška Jezulátka z kláštera voršilek. Nechybí tradiční přehled akcí minulého roku a vyšlá literatura o Jesenicku.

 

Státní okresní archiv Jeseník
Tovární 18
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 41 17 10
Fax: +420 584 40 18 71
podatelna@je.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster