Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55
733 21 Karviná-Fryštát

Tel.: +420 596 31 27 80

ID datové schránky: yzmaix7

Nabízíme Vám "Fotokroniku" z archivních fotografií staré Karvinné, v podobě poměrně unikátního prohlížeče programu MemoryMiner. Hlavní předností tohoto zpracování je možnost plynulého přecházení na detaily jednotlivých objektů nebo staveb, zobrazení lokace daného objektu a možnost přikládání nejrůznějších příloh k jednotlivým snímkům. Abyste plně využili efektu "zoom" pro zobrazování detailů, používejte prosím webové prohlížeče Firefox, Chrome, nebo Safari.
Více informací a nápovědu získáte kliknutím na příslušnou ikonu v samotné fotokronice.

Další fotografie z oblasti staré Karvinné můžete rovněž nalézt ve
sbírce fotografií SOkA Karviná, jejíž digitalizovanou podobu (Pozor! Databáze není úplná a doplňuje se postupně!) najdete v sekci Archivních fondů.
Pro hledání jiných materiálů navštivte oddíl "
Badatelna" na našich webových stránkách.
V této FOTOKRONICE jsou zveřejněny digitalizované fotografie ze sbírek SOkA Karviná i kopie, které nám v průběhu let poskytli naši badatelé, nebo spřátelené organizace a jejichž originály náš archiv ve svých sbírkách nemá. Protože nebylo v našich silách dohledat všechny dárce a oslovit je s žádostí o souhlas se zveřejněním těchto snímků, nezbývá nám než se spolehnout na jejich pochopení. Věříme, že vzhledem k tématu těchto webových stránek a jejich účelu by neměli žádných námitek.
Několik snímků pochází také ze sbírek
Muzea Těšínska a byly již publikovány v knize "Zmizelá Karviná", vydané nakladatelstvím Paseka v roce 2009. Za laskavé svolení k jejich zveřejnění na těchto webových stránkách muzeu rovněž děkujeme!

Digitalizované fotografie a materiály uvedené na těchto stránkách není možné použít pro jakékoliv komerční účely a publikování textových či obrazových částí je podmíněno souhlasem Státního okresního archivu Karviná a uvedením řádné citace.
Státní okresní archiv Karviná
Fryštátská 55, 733 21 Karviná-Fryštát
Tel.: +420 596 31 27 80

ID datové schránky: yzmaix7
UPOZORNĚNÍ!!
© 2013 ZA v Opavě • webmaster