Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc

Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52

ID datové schránky: yzmaix7

PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D.
ředitel
b.kanak@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 02
mobil: +420 737 26 61 37

PhDr. Miroslav Koudela
zástupce ředitele, archivář, archivní inspektor
(vedení evidence NAD, pořádání archiválií, skartace, státní kontroly)
m.koudela@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 04

Mgr. Petr Gajdošík
archivář
(pořádání archiválií, badatelská služba)
p.gajdosik@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 07

PaedDr. Zdeněk Kašpar
archivář
(badatelská služba)
z.kaspar@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 06

Mgr. Vojtěch Krejčí
archivář
(pořádání archiválií, badatelská služba)
v.krejci@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 05

Mgr. Jarmila Křížanová
archivářka, archivní inspektor
(předarch. péče, skartace, vedení spisů o fondech a o původcích, st. kontroly, pořádání)
j.krizanova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 14
mobil: +420 734 26 56 15

Mgr. Ivana Kubíčková
archivářka (t.č. na mateřské dovolené)

Mgr. Tomáš Sedlář
archivář
(pořádání archiválií, badatelská služba)
t.sedlar@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 07
Olga Staroštíková
archivářka
(správa archivní knihovny)
o.starostikova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 09

Mgr. Jan Stuna
archivář
(badatelská služba)
j.stuna@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 12

Petr Zahrádka
informatik
p.zahradka@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 15

Ing. Tomáš Hrubý
dokumentátor
t.hruby@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 50

Ludmila Balounová
zásobovačka
(hospodářské zabezpečení činnosti)
l.balounova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 08

Renáta Sedláčková
asistentka
(sekretářské práce, spisovna archivu)
r.sedlackova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 01

Miroslava Krejčí
manipulantka

Miloš Machulka
technický pracovník
(správa objektu, provoz budovy, bezpečnost práce)
m.machulka@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 13
mobil: +420 737 26 61 45

Ladislav Baloun
technický pracovník
(prevence požární ochrany, údržba)
mobil: +420 737 26 61 44
© 2013 ZA v Opavě • webmaster