Státní okresní archiv Šumperk
Bří Čapků 35
787 01 Šumperk

Tel.: +420 583 21 22 48
         +420 583 22 20 21
Fax: +420 583 22 30 39

ID datové schránky: yzmaix7

PhDr. Hana Jarmarová
ředitelka, archivní inspektorka
h.jarmarova@su.archives.cz
tel.: +420 583 22 20 21
mobil: +420 737 26 61 34

Jana Lněničková
zástupce ředitelky, archivářka, archivní inspektorka
j.lnenickova@su.archives.cz
tel.: +420 583 21 22 48

Alena Babuňková
archivářka (dlouhodobě nepřítomna)
(studovna, evidence fondů)

Mgr. Jitka Flanderková
archivářka (t.č. na mateřské dovolené)

Mgr. Ladislav Míča
archivář, archivní inspektor
l.mica@su.archives.cz
tel.: +420 583 21 22 48
Bc. Miroslava Míčová
archivářka (t.č. na mateřské dovolené)

Bc. Adéla Skoumalová
archivářka
a.skoumalova@su.archives.cz
tel.: +420 583 21 22 48

Jitka Valouchová
hospodářka
j.valouchova@su.archives.cz
tel.: +420 583 21 22 48
mobil: +420 734 26 56 10

Aleš Vašíček
správce budovy, řidič, údržbář
a.vasicek@su.archives.cz
mobil: +420 733 61 46 25
© 2013 ZA v Opavě • webmaster