Oddělení pro správu fondů a sbírek

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) spravuje svěřenou část Národního archivního dědictví (NAD) a zajišťuje všestrannou péči o ni,
b) podle metodických pravidel zpracovává archivní fondy a sbírky a vyhotovuje k nim archivní pomůcky,
c) přejímá přírůstky archiválií, zajišťuje delimitace archiválií, zpracovává lokaci svěřených archivních fondů,
d) pravidelně kontroluje fyzický stav archiválií a zajišťuje odstraňování zjištěných závad ve spolupráci s 2. oddělením,
e) vyřizuje písemné žádosti badatelů vyhledáváním a zpracováním požadovaných údajů, vyhledává a do badatelny předkládá ke studiu požadované archiválie,
f) zajišťuje činnost badatelny v Opavě,
g) zajišťuje a koordinuje provádění archivních soupisů,
h) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti zemského archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a na publikační činnosti.

Vedoucí oddělení:

Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. Konversation in Deutsch
vedoucí oddělení pro správu fondů a sbírek, matriční agenda
z.kravar@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 58
mobil: +420 731 51 79 07

Matriční agenda:

Ivana Gebauerová
archivářka, matriční agenda
i.gebauerova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 57
mobil: +420 737 26 61 31

Odborní pracovníci:

Mgr. Lucie Harazimová
archivářka
l.harazimova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 58

Lenka Hlubová
archivářka
l.hlubova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 56

PhDr. Jaromíra Knapíková
archivářka
j.knapikova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 71 02 87

Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
archivář
p.kozak@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 46

Marcela Dudysová
archivářka
m.dudysova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 59
mobil: +420 731 63 64 92

Marie Sližová
archivářka
m.slizova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 56

Odborní pracovníci:

Mgr. Jiří Šíl, Ph.D.
archivář
j.sil@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 46

Pavel Šrámek

archivář
tel.: +420 553 60 72 65

PhDr. Ivana Tarabová
archivářka
i.tarabova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 71 02 87
mobil: +420 731 63 63 17

Badatelna:

badatelna@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 43

Mgr. Jiří Peterka Conversation in English Konwersacje w języku polskim
správce badatelny, archivář
j.peterka@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 58

Bc. Eva Hájková
archivářka
e.hajkova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 60

Mgr. Ivana Merhautová Konversation in Deutsch
archivářka
i.merhautova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 61

Bc. Pavel Solnický
archivář
p.solnicky@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 44

Mgr. Petr Tesař
exkurze v archivu, archivář
p.tesar@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 44
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster