Oddělení pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) vede evidenci Národního archivního dědictví v obvodu působnosti zemského archivu v elektronické i fyzické podobě, vede evidenci archivních pomůcek zemského archivu a provádí metodickou a kontrolní činnost na úseku evidence archiválií a zpracování archivních pomůcek,
b) zhotovuje zabezpečovací a studijní reprodukce archiválií a zajišťuje další kopírování archiválií pro vnitřní i badatelskou potřebu,
c) vytváří a spravuje knihovnu odborné literatury,
d) koordinuje kulturní a výstavní aktivity zemského archivu,
e) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti zemského archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a na publikační činnosti.

Vedoucí:

Mgr. Veronika Matroszová
vedoucí oddělení pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek, evidence NAD
v.matroszova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 61
mobil: +420 734 64 65 12

Mgr. Jitka Halabicová
evidence NAD
j.halabicova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 60

PhDr. Irena Moravcová
archivářka (t.č. na mateřské dovolené)
i.moravcova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 43 (44)

PhDr. Jan Saheb, Ph.D.
archivář
j.saheb@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 44

Knihovna:

Jana Indrová
knihovnice
j.indrova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 45

Alena Kráslová
knihovnice
a.kraslova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 45

Vanda Svobodová
knihovnice
v.svobodova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 45

Foto / repro dílna:

Kateřina Bilová
dokumentátorka
k.bilova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 62
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster