Oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) provádí metodickou a kontrolní činnost pro odborná oddělení zemského archivu a jeho vnitřní organizační jednotky, 
b) na území v působnosti zemského archivu vykonává dohled na spisovou službu veřejnoprávních původců, posuzuje návrhy spisových řádů a spisových a skartačních plánů, posuzuje skartační návrhy a rozhoduje o výběru archiválií, 
c) vede evidenci spisoven subjektů se sídlem na území v působnosti zemského archivu, 
d) zajišťuje přípravu přebírání archiválií veřejnoprávních původců po provedeném skartačním řízení a archiválií zanikajících původců, 
e) na území v působnosti zemského archivu vykonává kontrolní činnost podle zákona č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád), 
f) rozhoduje o vhodnosti prostor k provozování koncesované živnosti „vedení spisovny“ a v rozsahu stanoveném „archivním zákonem“ provádí kontrolu činnosti komerčních spisoven,
g) podílí se na vědecko-výzkumné činnosti zemského archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a na publikační činnosti.

Oddělení sídlí v budově Zemského archivu v Opavě na ulici Olbrichova 15.

Vedoucí oddělení:

Mgr. Martin Seidler
odborný rada, vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost
m.seidler@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 68
mobil: +420 737 26 61 55

Archivní inspektoři:

Mgr. Libuše Entrová Grochalová
odborný rada, metodik pro elektronické systémy spisové služby
l.grochalova@br.archives.cz
tel.: +420 554 62 54 60
mobil: +420 603 71 61 89
( Pracoviště: SOkA Bruntál se sídlem v Krnově )

PhDr. Irena Hajzlerová
odborný rada
i.hajzlerova@ka.archives.cz
tel.: +420 596 31 27 80
mobil: +420 737 26 61 39
( Pracoviště: SOkA Karviná )

Archivní inspektoři:

Bc. Andrea Jahnová
rada
a.jahnova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 76
mobil: +420 737 26 61 30

Mgr. Milena Kallerová
odborný rada
m.kallerova@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 28
mobil: +420 731 40 14 43
( Pracoviště: ZA v Opavě, pobočka Olomouc )

Mgr. Marta Šopáková
odborný rada
m.sopakova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 71 02 87
mobil: +420 734 86 45 63
( Pracoviště: budova ZA v Opavě, ulice Praskova 1 )
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster