Oddělení ekonomicko-provozní

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) sestavuje návrh rozpočtu zemského archivu včetně jeho vnitřních organizačních jednotek, sleduje jeho čerpání, provádí rozpočtová opatření,
b) zabezpečuje materiálně technické vybavení zemského archivu a jeho vnitřních organizačních jednotek,
c) vede evidenci finančních prostředků, movitého a nemovitého majetku zemského archivu a provádí jejich inventarizaci,
d) zpracovává dokumentaci programového financování a zabezpečuje realizaci nových stavebních i strojních investic, zajišťuje dokumentaci staveb,
e) rozpracovává metodiku, usměrňuje a kontroluje nakládání vnitřních organizačních jednotek s poskytnutými zálohami na provoz jejich činnosti; zajišťuje vnitřní audit,
f) vede evidenci a prostřednictvím pověřených specialistů kontroluje stav výpočetní techniky a softwarového vybavení organizačních článků zemského archivu,
g) eviduje smluvní vztahy zemského archivu a kontroluje jejich dodržování,
h) provádí správní řízení o uložení sankce,
i) kontroluje stavební a technický stav a zajišťuje stavební údržbu objektů zemského archivu,
j) zajišťuje činnosti zemského archivu na úseku požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, energetiky a vodohospodářství,

Vedoucí oddělení:

Ing. Liběna Pinkasová
vedoucí ekonomicko-provozního oddělení
l.pinkasova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 42
mobil: +420 737 26 61 33

Odborní pracovníci:

Karin Borunská
účetní
k.borunska@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 50

Lucie Dorko
účetní (t.č. na mateřské dovolené)
l.dorko@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 54

Iveta Hudečková
účetní
i.hudeckova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 55

Odborní pracovníci:

Hana Katiová
účetní
h.katiova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 54

Martina Pretschová
účetní
m.pretschova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 48

Monika Němcová
zásobovač
m.nemcova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 52
mobil: +420 737 26 61 42
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster