Sekretariát ředitele archivu

Oddělení při zabezpečení výkonu předmětu činnosti archivu zejména:

a) zajišťuje příslušnými organizačními a administrativními úkony výkon funkce ředitele archivu a odpovídá za zajišťování jeho řídící činnosti a plnění úkolů při realizaci výkonu předmětu činnosti archivu,
b) v souladu s pokyny ředitele archivu organizuje a koordinuje činnost jednotlivých organizačních článků archivu,
c) plní funkci podatelny a zabezpečuje výkon spisové služby archivu,
d) organizuje autoprovoz pro organizační články archivu se sídlem v Opavě,
e) zajišťuje administrativu spojenou s vydavatelskou a publikační činností archivu,
f) zajišťuje provoz a běžnou údržbu zařízení a vybavení nemovitostí užívaných odděleními archivu v Opavě,
g) zajišťuje materiálně technické vybavení oddělení archivu v Opavě a koordinuje zajišťování materiálně technického vybavení organizačních článků archivu.

Vedoucí oddělení:

Jana Morischová
vedoucí sekretariátu ředitele archivu, personalistka
j.morischova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 53
mobil: +420 737 26 61 46

Asistentka:

Šárka Uvírová
asistentka
s.uvirova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 40

Mzdová účetní:

Bc. Marta Brigulová
mzdová účetní
m.brigulova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 49
mobil: +420 734 26 00 43

Obslužný personál:

Karel Dak
řidič
tel.: +420 553 60 72 75
mobil: +420 737 26 61 47

Vladimír Krajc
řidič
tel.: +420 553 60 72 75
mobil: +420 737 26 61 50

Stanislava Grossmannová
manipulační dělnice
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster