Oddělení pro výpočetní techniku a informatiku

Oddělení při zabezpečení výkonu předmětu činnosti archivu zejména:

a) zajišťuje správu a provoz webových stránek a dalších informačních systémů archivu a ve spolupráci s oddělením pro evidenci, využívání a ochranu fondů a sbírek prezentaci digitalizovaných archivních pomůcek a archiválií v informačních systémech archivu,
b) zabezpečuje materiálně technické vybavení archivu výpočetní a komunikační technikou, včetně její údržby, oprav a obnovy,
c) koordinuje implementaci nových softwarových a hardwarových řešeni a podílí se na jejich vývoji,
d) ve spolupráci s ekonomicko-provozním oddělením zpracovává dokumentaci programového financování v oblasti výpočetní a komunikační techniky,
e) koordinuje činnost organizačních článků archivu v oblasti informatiky,
f) zabezpečuje proškolování uživatelů výpočetní techniky.

Vedoucí oddělení:

Mgr. Pavel Doležal
vedoucí oddělení pro výpočetní techniku a informatiku
p.dolezal@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 70
mobil: +420 739 53 14 65

Informatici:

Rostislav Granzer
informatik
r.granzer@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 71
mobil: +420 737 26 61 54

Informatici:

Ing. Jiří Kankovský
informatik
j.kankovsky@pv.archives.cz
tel.: +420 582 30 15 12
mobil: +420 731 62 63 64
( Pracoviště: SOkA Prostějov )

Petr Zahrádka
informatik
p.zahradka@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 15
( Pracoviště: SOkA Olomouc )

Mgr. Marek Trojak
informatik
m.trojak@ka.archives.cz
tel.: +420 596 31 27 80
( Pracoviště: SOkA Karviná )
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster