Oddělení pro konzervaci a restaurování archiválií

V rámci předmětu své činnosti provádí konzervátorské a restaurátorské práce, vyhodnocuje fyzický stav archiválií a odstraňuje zjištěné závady.

Vedoucí oddělení:

MgA. Lucie Janáčková
vedoucí oddělení pro konzervaci a restaurování archiválií
l.janackova@fm.archives.cz
tel.: +420 558 43 20 76
(Pracoviště: SOkA Frýdek-Místek)

Odborní pracovníci:

Mgr. Veronika Bulíčková
konzervátorka (t.č. na mateřské dovolené)
restauratori@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 31
(Pracoviště: ZA v Opavě, pob. Olomouc)

BcA. Iva Dosedělová
konzervátorka (t.č. na mateřské dovolené)
obalka i.dosedelova@pv.archives.cz
tel.: +420 582 30 15 14
(Pracoviště: SOkA Prostějov)

Mgr. art. Ludmila Holotíková, DiS.
konzervátorka
l.holotikova@pv.archives.cz
tel.: +420 582 30 15 14
(Pracoviště: SOkA Prostějov)

MgA. Daniela Josefusová
konzervátorka
obalka konzervace@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 74

Alice Komárková
konzervátorka
obalka a.komarkova@pv.archives.cz
tel.: +420 582 30 15 15
(Pracoviště: SOkA Prostějov)

Odborní pracovníci:

Jan Krásl
konzervátor
obalka konzervace@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 74

Miloslava Porebská
konzervátorka
obalka restauratori@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 31
(Pracoviště: ZA v Opavě, pob. Olomouc)

Karel Sedláček
konzervátor
obalka konzervace@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 74

Renata Soldánová
konzervátorka
obalka konzervace@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 74

Michal Tomanec
konzervátor
obalka restauratori@ol.archives.cz
tel.: +420 585 23 61 31
(Pracoviště: ZA v Opavě, pob. Olomouc)

Marie Zlámalíková
konzervátorka, manipulantka
obalka m.zlamalikova@fm.archives.cz
tel.: +420 558 43 20 76
(Pracoviště: SOkA Frýdek-Místek)
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster