Personalista

V rámci předmětu své činnosti plní zejména tyto úkoly:

a) zajišťuje komplexní koordinaci a rozvoj organizačních vztahů a systemizace,
b) zajišťuje personální agendu zemského archivu,
c) zajišťuje přípravu a vzdělávání zaměstnanců.
Jana Morischová
vedoucí sekretariátu ředitele archivu, personalistka
j.morischova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 53
mobil: +420 737 26 61 46
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster