Odborný rada - právník

Náplň činnosti spočívá v:

- výkonu komplexních právních činností v oboru státní služby a archivnictví,
- vypracovávání právních výkladů a stanovisek, aplikaci právních předpisů a zastupování služebního úřadu v soudních a obdobných případech,
- posuzování práv na náhradu škody a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
- prošetřování oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Mgr. Nikola Haasová
odborný rada - právník
n.haasova@zao.archives.cz
tel.: +420 553 60 72 79
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Fakturační adresa:
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1, 746 22 Opava
IČ: 709 79 057

Bankovní spojení:
Příjmový účet OSS: 19-11939881 / 0710
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster