Digitalizace archiválií
Pamětní kniha Horních Datyň - 1. díl
1930-1947

čes., 24,5 x 32,5 x 2,5 cm, polokožená

V roce 2007 byla pořízena studijní digitální reprodukce, kterou máte nyní před sebou. Její výhoda spočívá v ochraně originální archiválie před zbytečnou manipulací, zároveň slouží jako prostředek pro zhotovování kopií.
 
Návod k použití:
Levé okno:
V levém okně jsou zobrazeny malé náhledy na jednotlivé skeny stránek. Poslední znaky u jejich názvů ve tvaru _xxx_x znamenají čísla originálních stránek. Digitalizace probíhala tak, aby byly zachováno pořadí jednotlivých listů, tak jak je tomu ve skutečné předloze.
Kliknutím myši na konkrétní náhled (nebo název) se Vám zobrazení skenu stránky zvětší.
V horní části levého okna vidíte označení Index: s čísly. Ta označují čísla (indexy) jednotlivých stran náhledů. Každa takováto strana obsahuje 20 náhledů. Číslo (index) právě zobrazené strany je zbraveno žlutě, ostatní oranžově.
Pravé okno:
K správnému zobrazení detailu stránky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player (freeware).
K listování v knize můžete použít rovněž tlačítka ve tvaru šipek.

Určeno pouze pro interní potřebu v rámci
ZA Opava - SOkA Frýdek-Místek.

© 2007 SOkA Frýdek-Místek