Digitalizace archiválií

Pamětní kniha Horních Datyň - 2. díl (1947-1963)

Fond:Místní národní výbor Horní Datyně
Číslo NAD:137
Inventární č.:22
Druh:kniha
Název:Pamětní kniha - 2.díl
Časový rozsah:1947-1963
Psací látka:papír
Rozměry:23,5 x 31 x 3 cm
Jazyk textu:česky
Stav:zachovalá
Způsob číslování:paginace
Chyby v číslování:-
Chybějící strany/listy:-
Počet čísl. stran/listů:239
Vložené listy:17_1-3
Digit. zařízení:Canon EOS 350D
Formát uložení:jpg
Finální úpravy:Adobe Photoshop (ořez, kalibrace barev, doostření)
Prezentace(lokace):DVD + HDD (media)
Celkový počet skenů:251
Digitalizoval:Klegová, Michna
Poznámka:

V roce 2008 byla pořízena studijní digitální reprodukce, kterou máte nyní před sebou. Její výhoda spočívá v ochraně originální archiválie proti zbytečné manipulaci, zároveň slouží jako prostředek pro zhotovování kopií.

Návod k použití:
V levém okně jsou zobrazeny malé náhledy na jednotlivé stránky s jejich názvy. Poslední znaky ve tvaru _xxx znamenají čísla originálních stránek. Digitalizace probíhala tak, aby byly zachováno pořadí jednotlivých listů, tak jak je tomu v originále.
Kliknutím myši na konkrétní náhled (nebo název) se Vám zobrazení stranky zvětší.
V horní části levého okna vidíte označení Index: s čísly. Ta označují čísla (indexy) jednotlivých stran náhledů. Každa takováto strana obsahuje 20 náhledů. Číslo (index) právě zobrazené strany je zbraveno žlutě, ostatní oranžově.

Určeno pouze pro interní potřebu v rámci
ZA v Opavě

© 2008 ZA v Opavě, SOkA Frýdek-Místek