Zemský archiv v Opavě
se svými vnitřními organizačními jednotkami, státními okresními archivy, na území své působnosti:


kontroluje výkon spisové služby u veřejnoprávních původců
(§ 49 odst. 1 písm. a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů)

dohlíží na vyřazování dokumentů ve skartačním řízení a mimo skartační řízení a vydává souhlas s jejich zničením u orgánů státní správy a samosprávy, jejich organizací a zařízení (včetně jejich předchůdců),

dohlíží na vyřazování dokumentů vzniklých z činnosti organizací, osob a podnikatelských subjektů ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) a na vyřazování dokumentů zanikajících subjektů ve smyslu tohoto zákona.


Podrobnější informace, metodiku a popis povinností najdete v jednotlivých podkapitolách této sekce...

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster