Základní pojmy vymezené zákonem:
© 2013 ZA v Opavě • webmaster