Badatelna
pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

REZERVACE ARCHIVÁLIÍ:

 
Badatelna SOkA Nový Jičín
Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

Součástí archivu je také archivní knihovna, která však slouží pouze k prezenčnímu studiu.Kapacita a vybavení:

Předkládání archiválií

Upozornění pro badatele

Rezervace archiválií

• 14 badatelských míst
• síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdroji el. energie
• uzamykatelné skřínky pro odkládání osobních věcí v šatně
Na jednu žádanku je ve studovně zdejšího archivu možné předložit k nahlížení archiválie nejvýše v počtu
5 úředních knih a 2 archivních kartonů, a to v době od 8:00 - 11:30 hod. a od 12:00 - 16:30 hod.
Zároveň upozorňujeme badatelé, že vyhledání a příprava archiválií z důvodů fyzické ochrany trvá minimálně 30 minut. Doporučujeme proto vyplnit žádanky k předložení archiválií s předstihem. Poslední žádanka k předložení archiválií na týž den se přijímá v 15:30 hod., poslední archiválie k nahlížení se předkládají nejpozději v 16:30 hod. Kvůli následné kontrole fyzického stavu archiválií je zapotřebí předložené dokumenty vracet v 16:45 hod.
Badatelna je střežena kamerovým systémem!
Na mailové adrese si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.Databáze přístupné ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě:

Záznamů: 3 279
Skenů: 10 381

Záznamů: 64 801
Skenů: 19 108

Záznamů: 305

Záznamů: 1 991

Záznamů: 586
Skenů: 71 463

Záznamů: 210
Skenů: 1 364

Záznamů: 1 415
Skenů: 433

Záznamů: 102
Skenů: 102

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 358
Skenů: 235 732

Záznamů: 19
Skenů: 45

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 8 023
Skenů: 0

Záznamů: 896
Skenů: 126 488


Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1, 741 11 Nový Jičín
Poslední zpráva:
Tel.: +420 556 77 01 20

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster