Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín

Tel.: +420 556 77 01 20

ID datové schránky: yzmaix7

Záznamů: 3 262
Skenů: 9 986

Záznamů: 62 342
Skenů: 18 562

Záznamů: 305

Záznamů: 1 991

Záznamů: 583
Skenů: 71 204

Záznamů: 210
Skenů: 1 364

Záznamů: 1 415
Skenů: 433

Záznamů: 102
Skenů: 102

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 358
Skenů: 235 732

Záznamů: 19
Skenů: 45

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 8 023
Skenů: 0

Záznamů: 896
Skenů: 126 488


Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na ikonu reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v NÁPOVĚDĚ vyhledávací aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě.

Mezi nejvýznamnější archiválie novojičínského archivu patří nejstarší pergamenové listy. Tak např. listina z roku 1383, vydaná ve Fulneku, v níž Beneš z Kravař dává městu Bílovci právo odúmrti (právo svobodně dědit) a právo postavit hradby, je vůbec nejstarší písemností novojičínského okresního archivu. Latinská listina Lacka z Kravař z roku 1406 dává městu Odrám právo trhu. Jiná zajímavá česky psaná listina pochází z roku 1559 a Tomáš ze Zvole a na Odrách jí zřizuje nadaci oderskému kostelu a škole. Cenné písemnosti se dochovaly městu Příboru. Nejstarší listina z roku 1389 vypovídá o udělení práva Příborským opevnit město, činit odkazy a dědit, jež jim udělil olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburku. Zajímavým svědectvím především o hospodaření města a jeho každodenním životě ve středověku je řada příborských městských knih od roku 1563. Nejvýznamnější archiválií novojičínského státně-okresního archivu je archivní kulturní památka, tzv. Příborský kancionál, zaznamenávající církevní skladby 16. století, ze kterého čerpal i hudební skladatel Leoš Janáček Pro hospodářská bádání jsou cenným pramenem archivní fondy jednotlivých cechů. Samotné město Nový Jičín, jako největší a nejdůležitější sídelní centrum okresu s městskou památkovou rezervací má dochované písemnosti až od 16.století, neboť ony starší podlehly zkáze požárů či válečných běsů. I tak dokumentují hospodářský růst města především po roce 1850 a s tím související architektonický a kulturní rozmach. Velmi zajímavými jsou i osobní fondy významných osobností, jako je např.fond Alois Zbavitel. Archiv vydal několik publikací, např.Místopis obcí okresu Nový Jičín.

Významné fondy:

Politická správa

Okresní úřad Bílovec ( 1896-1938 )
Nový Jičín ( 1850-1945 )

Města a obce

Archiv města Bílovec ( 1383-1945 )
Archiv města Frenštát pod Radhoštěm ( 1467-1945 )
Archiv města Fulnek ( 1507-1945 )
Archiv města Nový Jičín ( 1566-1945 )
Archiv města Odry ( 1406-1945 )
Archiv města Příbora ( 1389-1945 )

Církevní fondy

Farní úřad Příbor ( 1614-1950 ) s archivní kulturní památkou

Rodinné archivy a osobní fondy

Osobní fond Miloslav Baláš ( 1919-1983 )
Osobní fond Alois Zbavitel ( 1885-1977 )

Cechy a živnostenská společenstva

Šenkovní bratrstvo Nový Jičín ( 1578-1900 ), Štramberk ( 1695-1879 )
Beskydské divadlo Nový Jičín ( 1942-1963 )
Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1, 741 11 Nový Jičín
Poslední zpráva:
Tel.: +420 556 77 01 20

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster