Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín

Tel.: +420 556 77 01 20

ID datové schránky: yzmaix7
Historie a současnost archivu

Státní okresní archiv v Novém Jičíně, nesoucí do roku 1992 název Okresní archiv, se konstituoval při správní a územní reformě v roce 1960 sloučením okresních archivů v Bílovci, Frenštátě pod Radhoštěm a v Novém Jičíně. Tyto byly vytvořeny již v roce 1952: 26. května ve Frenštátě pod Radhoštěm, 6.června v Novém Jičíně a 8.srpna v Bílovci, tedy dva roky před vládním usnesením z roku 1954, ukládajícím tehdejším Okresním národním výborům archivy zřídit, což lze do jisté míry hodnotit jako důkaz kulturnosti Novojičínského regionu, především snahy tehdejších archivářů o záchranu cenného dědictví našich prapředků pro generace další. Prvními okresními archiváři se stali původní profesi kantoři, zapáleni pro historii, kteří se k archivářským poznatkům probojovávali soukromým studiem: Alois Zbavitel ve Frenštátě pod Radhoštěm, prof.Jan Hanák v Bílovci a Jaroslav Štindl v Novém Jičíně. S nadšením a elánem, bez ohledu na volný čas, okolnosti a podmínek se nebáli prohledávat sklepy a číst staré rukopisy, ukryté před válečnou bouří a ničením fašistů, ale mnohdy také před lidskou zlobou a hloupostí. Ironií osudu se totiž často setkávali i s názorem: co je německy psané, je nepřátelské. Navazovali na činnost městských archivářů a městských archivů – ve Frenštátě pod Radhoštěm od roku 1929, v Novém Jičíně od roku 1938. Kromě výše tří jmenovaných to postupně byli například Bohumil Fojtík z Oder, Josef Kubáč z Fulneku, dr. František Schwarz, CSc., tenkrát z Bílovce, Vladimír Kajdoš z Frenštátu pod Radhoštěm, Emil Hanzelka z Kopřivnice, Jan Hrnčárek z Příbora, Antonín Brňák ze Spálova, Cyril Hykel ze Štramberka a novojičínští Helena Kývalová a Josef Lankočí, který svůj archivní osud svázal především s Frenštátem p.R. a Příborem.

Od září roku 2000 sídlí archiv v nově vybudovaném objektu, kam se přestěhoval z dosavadních nevyhovujících čtyř poboček. Badatelé ve zdejší studovně nacházejí písemné prameny k dějinám obcí okresu, k hospodářskému vývoji od cechovního zřízení až po moderní průmysl, sledují kulturní život od nejstarších spolků po současnost, dějiny jednotlivých škol i obecného vývoje školství. K poznání jim zároveň slouží poměrně bohatá regionální literatura, vlastivědné časopisy a noviny, třeba sto i víceleté. Studiem všech těchto podkladů ožívá zdánlivě mrtvý svět archivu a vydává svědectví o životě našich pradědů a prababiček, o jejich problémech, láskách, přátelství či nenávisti, strastech i slastech, o válečné zlobě, genocidě, o živelních pohromách,o nemocech a epidemiích, o úspěších i prohrách, o školním vzdělávání i negramotnosti, o víře v Boha. Archiv jako písemná paměť okresu jim vydává svědectví pro poznávání minulého života a poučení pro budoucnost.
Státní okresní archiv Nový Jičín
K Archivu 1
741 11 Nový Jičín
Poslední zpráva:
Tel.: +420 556 77 01 20
podatelna@nj.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster