Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc

Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52

ID datové schránky: yzmaix7

Záznamů: 3 140
Skenů: 3 949

Záznamů: 107 452
Skenů: 1 220 809

Záznamů: 1 817

Záznamů: 3 361

Záznamů: 62
Skenů: 15 191

Záznamů: 2 023
Skenů: 6 400

Záznamů: 95
Skenů: 118

Záznamů: 2 723
Skenů: 182

Záznamů: 12
Skenů: 0

Záznamů: 591
Skenů: 334 686

Záznamů: 161
Skenů: 161

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 13 962
Skenů: 0

Záznamů: 0
Skenů: 0

Památné knihy SOkA Olomouc:
Kniha soudní a památná (Nejstarší litovelská městská kniha)
Základní údaje

Název: Kniha soudní a památná (Librum Ciuitatis Litouie).
Datace: 1359–1577.
Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Litovel, Úřední knihy, inventární č. 108.
Rozměry: 27 x 34,5 cm.
Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem českým, latinským a německým.
Psací látka, vazba: Psací látkou knihy soudní a památné je středoevropský pergamen. Kniha má původní gotickou vazbu z dřevěných destiček potažených světlou vepřovicí. Na deskách jsou zbytky původního kování i pozůstatek očka, které bylo používáno k uzavření knihy visacím zámečkem.

O knize

Kniha soudní a památná je nejstarší litovelskou městskou knihou. Původně byla kniha zřejmě určena k zaznamenávání rozsudků městského soudu v civilních věcech nesporných při pojišťování práv jednotlivých měšťanů. V 15. století bylo zaměření knihy rozšířeno i o jiné pamětní zápisy, a tak získala charakter knihy památné.

Kompletní charakteristika a popis knihy: Litovel - kniha soudní a památná (formát pdf, 242 kB)

Přímý odkaz do Digitálního archivu
Kniha památná (Nejstarší olomoucká městská kniha)
Základní údaje

Název: Kniha památná (Liber actuum notabilium).
Datace: 1343–1420, 1497.
Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 95, signatura 166.
Rozměry: 25,8 x 33,7 cm.
Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem latinským a německým.
Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Současná vazba knihy ze světlé vepřovice s hladkým povrchem je výsledkem moderního restaurátorského zásahu a napodobuje její původní gotickou vazbu.

O knize

Kniha památná je nejstarší olomouckou městskou knihou a vycházíme-li z datace jejího úvodního zápisu ze 7. února 1343, pak spolu s knihami počtů města Brna a památnou knihou města Brna, vzniklými ve stejném roce, náleží k nejstarším městským knihám na Moravě.

Kompletní charakteristika a popis knihy: Kniha památná (formát pdf, 853 kB)

Přímý odkaz do Digitálního archivu
Památná kniha olomoucká (Kodex Václava z Jihlavy)
Základní údaje

Název: Památná kniha olomoucká (Liber civitatis, kodex Václava z Jihlavy).
Datace: 1430–1492, 1528.
Uložení: Státní okresní archiv Olomouc, fond: Archiv města Olomouc, Knihy, inventární č. 97, signatura 1540.
Rozměry: 26,8 x 37,6 cm.
Dochování, jazyk: originál, zápisy psány jazykem německým, latinským a českým.
Psací látka, vazba: Psací látkou knihy památné je středoevropský pergamen. Její vazba, napodobující původní gotickou předlohu, je po moderní převazbě celopergamenová.

O knize

Kodex Václava z Jihlavy patří pro svou vnější reprezentativní úpravu k nejcennějším středověkým knižním rukopisům městského archivu olomouckého a nesporně zaujímá přední místo i mezi městskými knihami v českých zemích.

Kompletní charakteristika a popis knihy: Kodex Václava z Jihlavy (formát pdf, 856 kB)

Přímý odkaz do Digitálního archivu
Veškerý archivní materiál našich archivů je postupně evidován a katalogizován v elektronických databázích. U digitalizovaných dokumentů je možno danou archiválií komfortně prohlížet ve vysokém rozlišení. Kliknutím na ikonu reprezentující požadovaný druh archiválií se přenesete do příslušné databáze našeho archivu. Podrobnější informace o struktuře a zdrojích dat naleznete v NÁPOVĚDĚ vyhledávací aplikace DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě.

Abecední soupis školních kronik bývalých okresů Litovel, Olomouc-město, Olomouc-venkov a Šternberk
(formát pdf, 100 KB)
Státní okresní archiv Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc
Poslední zpráva:
Tel.: +420 585 23 61 01
Fax: +420 585 23 61 52
podatelna@ol.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster