Badatelna
pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

REZERVACE ARCHIVÁLIÍ:

 
Badatelna SOkA Opava
Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Na vyžádání se zpravidla předkládají 3 evidenční jednotky (jednotliviny, knihy, kartony).

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna čítající více jak 9000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Zaměřena je především na regionální historii, archivnictví a české dějiny. Obsahuje však i množství titulů zabývajících se světovými dějinami či filozofií, dále právní literaturu a naučné slovníky.Kapacita a vybavení:

Informace pro badatele

Rezervace archiválií

• 8 badatelských míst
• 1 čtečka mikrofilmů
• uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:30 hodin.
Vzhledem k vzdálenosti pobočných depozitářů je vhodné, aby se badatelé s předstihem informovali, zda je požadovaný materiál uložen přímo v centrálním pracovišti archivu, či zda jej zde musíme dovézt.
Na mailové adrese si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.Databáze přístupné ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě:

Záznamů: 475
Skenů: 773

Záznamů: 49 920
Skenů: 26 836

Záznamů: 832

Záznamů: 1 884

Záznamů: 443
Skenů: 50 110

Záznamů: 475
Skenů: 1 816

Záznamů: 704
Skenů: 2 444

Záznamů: 304
Skenů: 304

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 132
Skenů: 45 388

Záznamů: 6
Skenů: 6

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 10 775
Skenů: 359

Záznamů: 85
Skenů: 95 342


Státní okresní archiv Opava
Březinova 6, 746 22 Opava
Poslední zpráva:
Tel.: +420 553 60 72 82

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster