Badatelna
pro veřejnost:

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

REZERVACE ARCHIVÁLIÍ:

 
Badatelna SOkA Prostějov
Badatelnu našeho archivu může navštívit každý zájemce o studium, jenž při své první návštěvě vyplní badatelský list a poté dbá pokynů badatelského řádu a vnitřních předpisů ZA v Opavě. Lze nahlížet především do zpracovaných fondů, ve kterých se badatel orientuje prostřednictvím archivních pomůcek - inventářů, katalogů a soupisů.

Veřejnost může také využít placených služeb - reprodukce archiválií (xerokopie černobílé i barevné, naskenování dokumentů apod.), odborných rešerší aj. - pokud nejsou v rozporu s badatelským řádem.

Badatel může také se souhlasem dozoru badatelny používat vlastní digitální fotoaparát k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu.

K prezenčnímu studiu v badatelně je k dispozici rovněž archivní knihovna.Kapacita a vybavení:

Upozornění pro badatele

Rezervace archiválií

• 9 badatelských míst
• čtečka mikrofilmů
• síťové zásuvky pro připojení notebooku ke zdrojům elektrické energie
• uzamykatelné skříňky určené k odkládání osobních věcí
• výhledově bude instalován počítač pro účely prezentace digitalizovaných archiválií
Materiál ke studiu předkládá obsluha badatelny v úřední dny pouze do 16:30 hodin.
Provoz badatelny je monitorován kamerovým systémem a nahráván!
Na mailové adrese si můžete rezervovat archiválie ke studiu, pokud nejsou rezervovány již jiným badatelem. Uveďte přesné označení archiválií (fond, inv. číslo, kartón) a datum, ke kterému mají být připraveny.Databáze přístupné ve vyhledávací aplikaci DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě:

Záznamů: 20 078
Skenů: 18 893

Záznamů: 76 676
Skenů: 18 868

Záznamů: 682

Záznamů: 1 823

Záznamů: 468
Skenů: 28 886

Záznamů: 231
Skenů: 908

Záznamů: 77
Skenů: 148

Záznamů: 202
Skenů: 183

Záznamů: 11
Skenů: 0

Záznamů: 207
Skenů: 110 763

Záznamů: 20
Skenů: 20

Záznamů: 0
Skenů: 0

Záznamů: 12 354
Skenů: 0

Záznamů: 179
Skenů: 393 998


Státní okresní archiv Prostějov
Třebízského 1-3, 796 40 Prostějov
Tel.: +420 582 30 15 11

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster