Úřední deska neobsahuje žádná oznámení.


Příslušnou legislativu a veškeré další potřebné informace naleznete v jednotlivých podkapitolách této sekce:

Legislativa

Vnitřní předpisy
Výroční zprávy
Veřejné zakázky
Smlouvy
Odprodej majetku
Ceník
Propagační materiály
Zprávy Zemského archivu v Opavě

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster