Zákon č. 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(formát pdf, 1 MB)

Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(formát pdf, 1,4 MB)

Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
(formát pdf, 180 KB)Kompletní legislativu naleznete na serveru Odboru archivní správy Ministerstva vnitra ČR.
Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47

ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster