SOkA Bruntál se sídlem v Krnově – rekonstrukce objektu na archiv – 2. etapa objekt C – I. část

( zpracování projektové dokumentace  pro stavební povolení a tendrové dokumentace )

smlouva o dílo Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

 

Digitalizace sčítacích operátů ( č. zakázky: ZA/4206/2011 )

smlouva o dílo
Smlouva o dílo
smlouva o dílo
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

 

Vícemístný osobní automobil ( č. zakázky: ZA/4765/2011 )

smlouva o dílo Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu
smlouva o dílo Kupní smlouva

 

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

smlouva o dílo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

 

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

smlouva o dílo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

 

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

smlouva o dílo Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

 

Zajištění úklidových služeb v budovách Zemského archivu – Moravskoslezský kraj

smlouva o dílo Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Uzavřená smlouva
smlouva o dílo příloha č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu
smlouva o dílo Dodatek č.1 ke smlouvě

 

Zajištění úklidových služeb v budovách zemského archívu – Olomoucký kraj

smlouva o dílo Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Protokol o dokončení posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Uzavřená smlouva
smlouva o dílo Přílohy č. 1 a č. 2 smlouvy - přehled ploch a četnosti úklidu

 

Zajištění ostrahy a ochrany objektu SOkA Olomouc

smlouva o dílo Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo

Uzavřená smlouva

smlouva o dílo Příloha smlouvy č 1 - Výkon služby
smlouva o dílo příloha č.3 smlouvy - Položkový rozpočet

 

Podpora v oblasti veřejného investování

smlouva o dílo Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
smlouva o dílo Uzavřená smlouva

 

Na základě usnesení vlády č. 1199 ze dne 25. října 2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 a Nařízení Ministerstva vnitra č. 47 ze dne 11. července 2007 o protikorupčních opatřeních v oblasti zadávání veřejných zakázek zveřejňujeme na našich webových stránkách informace o výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu (od 100 000,- Kč výše):

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster