DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě uveden do ostrého provozu!

31-08-2017
Dnešním dnem uvádí Zemský archiv v Opavě do ostrého provozu novou vyhledávací aplikaci pro práci s archiváliemi: DIGITÁLNÍ ARCHIV ZA v Opavě.
Tato aplikace plně nahrazuje předchozí portál ARCHIVNÍ VADEMECUM a přináší řadu nových možností a funkcí, včetně schopnosti responzivního zobrazení pro mobilní zařízení. Veškeré permalinky (trvale platné odkazy) z původního Vademeca zůstávají funkční a jsou automaticky přesměrovávány na odpovídající záznamy, či skeny v Digitálním archivu (POZOR! Tato změna se z technických důvodů začne uplatňovat až s jistým zpožděním: od ukončení Vademeca minimálně cca. 24 hodin!).
 
Archivní Vademecum bylo v provozu takřka nepřetržitě od roku 2009 (v prvotní verzi již od roku 2007). V roce 2012 obsahovalo 1 599 011 skenů, ke dni ukončení svého provozu (31.8.2017) pak nabízelo veřejnosti 10 473 987 skenů digitalizovaných archiválií.
 
Digitální archiv byl nejprve spuštěn v testovacím režimu dne 6.5. 2016 a jeho vývoj pak pokračoval za účasti veřejnosti.
K dnešnímu dni obsahuje 1 956 361 záznamů spolu s 18 409 095 skeny digitalizovaných archiválií.
 
   
 

Zemský archiv v Opavě zveřejnil novou databázi: SČÍTACÍ OPERÁTY!

08-06-2017

  Zemský archiv v Opavě zveřejnil v aplikaci Digitální archiv novou databázi: SČÍTACÍ OPERÁTY!

Jedná se o objemný soubor digitalizovaných archiválií z historických sčítání lidu na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Více informací, včetně krátké videoukázky pro základní orientaci v databázi, naleznete v nápovědě aplikace.

Celkový počet digitalizovaných příloh v Digitálním archivu Zemského archivu v Opavě tak překročil hranici 18 000 000 !!!!
 


  The Regional Archives in Opava added a brand new database to the Digital Archives: CENSUSES!
 
It’s a large set of digitized records covering population and housing censuses for the territory of contemporary Moravian-Silesian and Olomouc Regions.
 
For more information and instruction, including a short video sample, please see the application “help”.
 


  Das Landesarchiv in Opava veröffentlichte in der Applikation Digitalarchiv einen neuen Datenbestand: Volkszählunglisten!

Es handelt sich um eine umfangreiche Gesamtheit von digitalisierten Archivalien aus den historischen Volkszählungen auf dem Gebiet des heutigen Bezirke Moravskoslezský und Olomoucký kraj.

Mehr Informationen, einschließlich einer kurzen Videopassage für die Grundorientierng im Datenbestand finden Sie in der Hilfe.

 

SOkA Bruntál: upozornění na omezení studia v badatelně!

07-11-2016

Upozorňujeme všechny zájemce, že po dobu rekonstrukce budovy Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově je studium v badatelně možné pouze po předchozím objednání. Děkujeme za pochopení.

 

Mezinárodní den archivů 2016

16-05-2016

U příležitosti letošního Mezinárodního dne archivů (9. června 2016) si Vás dovolujeme pozvat na nejrůznější zajímavé akce, které jsme pro Vás připravili.

Plakát MDA 2016 Zemského archivu v Opavě (formát PDF: 2,92 MB)

 

Kondolence k úmrtí PhDr. Kateřiny Smutné

12-05-2016

Zemský archiv v Opavě s hlubokým zármutkem přijal zprávu o úmrtí emeritní ředitelky Moravského zemského archivu v Brně paní PhDr. Kateřiny Smutné.

 

Zemský archiv v Opavě
Sněmovní 1
746 22 Opava
Úřední hodiny pro podání žádosti:
denně    7:00 - 15:00
Tel.: +420 553 60 72 40
Fax: +420 553 60 72 47
podatelna@zao.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2013 ZA v Opavě • webmaster