ZA v Opavě
pobočka Olomouc
U Husova sboru 10
771 11 Olomouc

Tel.: +420 585 23 61 21
Fax: +420 585 23 61 53

ID datové schránky: yzmaix7

ZA v Opavě, pobočka Olomouc
Fondy olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě pocházejí z písemné produkce církevních, politických, hospodářských a jiných původců. Z významnějších fondů je možno jmenovat celek, jehož původcem bylo biskupství a pozdější arcibiskupství olomoucké - fondy Arcibiskupství Olomouc, Arcibiskupská konsistoř Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc, Ústřední ředitelství arcibiskupských statků a Lenní dvůr Kroměříž. Společně s písemnosti kapituly byl do archivu převzat i soubor více než šesti set rukopisů, z nichž nejstarší pochází z poloviny 11. století.

V pobočce je uložen rovněž archiv staré olomoucké univerzity a řada pozůstalostí osobností, které se významně zapsaly do vědeckého, literárního i církevního života regionu (např. Jiří Daňhelka, O.F. Babler, Antonín Frel, Karel Dostál-Lutinov, Václav Stratil, Václav Burian a další). Badatelé nejčastěji využívají Sbírku matrik bývalého olomouckého kraje, která pokrývá oblast Olomoucka, Přerovska, Šumperska a Rýmařovska. Kromě písemností politické, soudní a finanční správy, zahrnující období od druhé poloviny 19. století do roku 1960, jsou v pobočce uloženy rovněž archivy bývalých velkostatků, na něž navazují pro novější dobu písemnosti vzniklé z činnosti státních lesů a statků, a také rodinné archivy bývalých držitelů velkostatků, z nichž nejvyužívanější jsou Rodinný archiv Žerotínů, Bludov a Rodinný archiv Kleinů-Wiesenbergů. Z novodobých fondů patří k nejrozsáhlejším Obchodní a živnostenská komora Olomouc a také fondy některých průmyslových podniků a závodů, např. Sigma, MILO, ZORA, Moravia, Pramet či Stavoprojekt.
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
U Husova sboru 10
P.O. box 128
771 11 Olomouc
Tel.: +420 585 23 61 21
Fax: +420 585 23 61 53
zapobocka@ol.archives.cz
ID datové schránky: yzmaix7
© 2011 ZA v Opavě • webmaster