Stacks Image 18

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

Digitální archiv Zemského archivu v Opavě

Zemský archiv v Opavě nabízí veřejnosti vyhledávací aplikaci pro práci s databázemi archivních fondů a sbírek pod názvem: DIGITÁLNÍ ARCHIV Zemského archivu v Opavě. Naleznete ji na adrese: digi.archives.cz. Tato aplikace umožňuje komfortní hledání digitalizovaných archiválií v rámci působnosti Zemského archivu v Opavě a zahrnuje tak data z celého Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je k dispozici ve třech jazykových mutacích:  united-kingdom germany poland  a přizpůsobena pro práci na mobilních zařízeních. Data jsou aktualizována vždy každé pondělí.

Aplikaci Digitální archiv, vyvinul Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s firmou Bach systems, s.r.o. a je chráněna autorským zákonem v platném znění.

Publikování jakékoliv textové i obrazové části databáze je podmíněno souhlasem Zemského archivu v Opavě a uvedením řádné citace.

© Zemský archiv v Opavě & Bach systems, s.r.o. | Digitální archiv Zemského archivu v Opavě 2021

Deutsch

Polski

 • ARCH. FONDY

  Záznamů: 21 923

 • POMŮCKY

  Záznamů: 9 747

 • INVENTÁRNÍ Z.

  Záznamů: 1 459 670
  Skenů: 2 339 976

 • FOTOGRAFIE

  Záznamů: 63 768
  Skenů: 129 703

 • GRAFICKÉ L.

  Záznamů: 0
  Skenů: 0

 • KARTOTÉKY

  Záznamů: 164 243
  Skenů: 4 814 027

 • KRONIKY

  Záznamů: 6 331
  Skenů: 745 170

 • LISTINY

  Záznamů: 8 042
  Skenů: 28 442

 • MAPY/PLÁNY

  Záznamů: 39 028
  Skenů: 18 933

 • MATRIKY

  Záznamů: 19 253
  Skenů: 1 949 087

 • OTISKY TYP.

  Záznamů: 5 600
  Skenů: 4 312

 • TYPÁŘE

  Záznamů: 497
  Skenů: 748

 • PLAKÁTY

  Záznamů: 1 041
  Skenů: 1 255

 • POZEMK. K.

  Záznamů: 11 499
  Skenů: 3 911 913

 • SČÍTACÍ OP.

  Záznamů: 2 035
  Skenů: 1 291

 • SPOLKY

  Záznamů: 22 325
  Skenů: 849

 • TŘÍDNÍ VÝK.

  Záznamů: 277 036
  Skenů: 2 999 326

 • VEDUTY

  Záznamů: 491
  Skenů: 505

 • VIDEO/AUDIO

  Záznamů: 1 436
  Skenů: 28

 • KNIHOVNA

Další informační zdroje:

  • Stabilní katastr
   Stacks Image 625

   Vstup do aplikace

   Stacks Image 952

   Vstup do aplikace

   Stabilní katastr

   Indikační skici stabilního katastru pro Slezsko, zpřístupněné na stránkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. 362 kolorovaných map z roku 1836, v měřítku 1:2880

   Aplikace umožňuje bezplatné prohlížení archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, a spolupracujících archivů - Národního archivu, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.
   Aktuálně jsou přístupné tyto mapy:

   1) císařské povinné otisky Stabilního katastru (1824-1871), 11.732 map, 1:2880
   2) indikační skici Stabilního katastru (1824-1843), 13.896 map, 1.2880
   3) topografické sekce třetího vojenského mapování (1869-1885), 1:25 000
   4) sbírka map a plánů do roku 1850, (asi 1550-1850), různé měřítko
   5) doplněk k císařským povinným otiskům - výkazy s porovnáním ploch, 1845 a 1948

   Zemský archiv v Opavě v rámci této databáze zpřístupnil 362 kolorovaných tzv. indikačních skic Stabilního katastru pro území Slezska z roku 1836. Indikační skici jsou mapy určené pro měřící práce v terénu, byly barevně provedeny podle stejných zásad jako originální mapy. Co je však důležité, byly navíc doplněny o jména držitelů nemovitostí, čísla domů, druhy kultur, zákonnou vlastnost pozemků a čísla mezníků na hranici každé obce. Každý záznam je potvrzen podpisy geometra, vrchnostenského úředníka a zástupců obce. Čísla parcel jsou uvedena červeně, stavební parcely byly navíc očíslovány černě. Většina číselných určení zůstala v platnosti dodnes. Jedná se o jeden z nejvyužívanějších fondů Zemského archivu v Opavě.

   Podrobnější informace: https://ags.cuzk.cz/archiv

   Mapa dostupných indikačních skic pro Slezsko:

  • Soupis vedut
   Stacks Image 631

   Vstup do databáze

   Stacks Image 966

   Vstup do databáze

   Soupis vedut

   Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850

   Databáze vznikla s využitím dat shromažďovaných od 90. let 20. století v rámci "Soupisu vedut vzniklých do roku 1850", který byl publikován odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

  • Celostátní PEvA
   Stacks Image 637

   Vstup do aplikace

   Stacks Image 982

   Vstup do aplikace

   Celostátní PEvA

   Archivní fondy a sbírky České republiky

   Záznamy o souborech uložených v Národním archivu, v 7 státních oblastních archivech, 5 archivech měst, specializovaných a soukromých archivech, v kulturně vědeckých institucích.

  © 2024 | Zemský archiv v Opavě | Administrátor webu

  Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace