Městský znak

Znak města

       Kdy a od koho město obdrželo svůj znak, o tom nám nepodávají žádnou zprávu ani městské knihy, ani jiné spisy.

       Městský znak obsahuje rozpolcený štít, v jehož pravé modré polovině jednohlavý, vpravo hledící, těšínský, knížecí, zlatý půlorel s červeným vyplazeným jazykem a se zlatými emblémy zbraní je opřen o dělicí čáru, zatímco v levé červené polovině se nachází zelený vidlicový kříž tří lipových listů a na levé straně plod. 16)