Bývalý špitální kostel sv. Bartoloměje a Ondřeje na dolním předměstí

Bývalý špitální kostel sv. Bartoloměje a Ondřeje na dolním předměstí

Bývalý špitální kostel sv. Bartoloměje a Ondřeje na dolním předměstí

       Že je snazším kostely stavět než je udržovat, ukazuje naše historka ze starého Fryštátu. Důkazem toho je výše zmíněný špitání kostel.

       Tento se nacházel u špitálu na Dolním předměstí a byl vystavěn vévodkyní Annou se souhlasem syna vévody Kazimíra ze dřeva r letech 1470 - 1471 ve stejné době, jako špitál. Byl opatřen malou věžičkou se dvěma zvony a ,měl všechny kostelní náležitosti, rovněž i vlastního zvoníka, jímž byl pravděpodobně jeden z tamních špitálních chudých.

       Špitálního altaristu (oltářníka) obdařila vévodkyně Anna bohatou dotaci.

       Od r. 1470 se nacházel u kostela na Dolním předměstí hřbitov, kde byli pohřbíváni špitální chudí a zemřelí občané z Dolního předměstí bohatě zalidněného.

       Měšťanský špitál, vystavěný vévodkyní Annou na Dolním předměstí v letech 1470 - 1471 byl Později přeložen na místo vedle farního kostela. Mrtví byli však téměř až do zavedení protestantismu ještě nadále pochováváni na tomto špitálním hřbitově. Mokrá půda a pokleslý počet obyvatelstva města před obdobím reformace byly asi příčinou, že tamější hřbitov zašel v důsledku zřízení nového kostela sv. Marka v r. 1569 na Horním předměstí.