Kdysi významná kaple sv. Mikuláše na Horním předměstí

Kdysi významná kaple sv. Mikuláše na Horním předměstí

       Podle tradice existovala na Horním předměstí kaple sv. Mikuláše. Tato tradice dosud nezanikla a místo, na němž kaple stála se do dnešního dne nazývá "Mikulášek" (Mikolajek).

       Místo, kde stála kaple, se nachází tam, kde plocha většího počtu polností je ohraničena pěšinkou z Dolního předměstí k městským stodolám a k obchodní silnici z Fryštátu do Petrovic a naproti novému hřbitovu tvoří úhel.

       V této zaniklé kapli sv. Mikuláše býval rovněž hřbitov, na němž bývali pohřbíváni nebožtíci z Horního předměstí, daleko vybíhajícího. To bylo v letech 1300 - 1510. v době reformace kaple sv. Mikuláše zanikla, s ní pak současně i hřbitov.

       V kronice, která se nacházela před požárem města Fryštátu v roce 1829 na radnici, se prý nacházela zpráva, že během jediného roku zemřelo 700 španělských vojáků na tzv. "španělskou nemoc" a byli pak pohřbeni na hřbitově u kaple sv. Mikuláše. V které době španělští vojáci přibyli do města, v této kronice prý uváděno nebylo. 39) Ostatní listiny, opisy, knihy a staré farní knihy nezanechaly žádnou písemnou zmínku o této kapli. Protože tato kaple neměla žádnou nadaci, je vysvětlitelné mlčení historických listin.