Zdravotnictví
ZDRAVOTNICTVÍ
       Pro účely zdravotní péče jsou zde tři lékaři: pan Dr. Antonín Fiedler, pan Dr. Ferdinand Mahrer, ranhojič a porodník pan Jan Frömmel a jedna lékárna.

       Jména dřívějších lékařů můžeme uvésti jen potud, pokud nám bylo možno při nedostatku písemných zpráv něco zjistit. Jsou to proto jenom jména lékařů z poslední doby, jež dále uvádíme a jichž památka dosud ještě žije mezi obyvatelstvem. Začínáme s komunálními lékaři, na něž pak navazují panští lékaři.