Městská lékárna
Městská lékárna
       Jelikož lékárna je vlastně veřejnou budovou a každá z nich je hodna bližšího povšimnutí, věříme že náš čtenář bude sledovat při jejím bližším popisu.

       Děstská lékárna, zvaná "U salvatora" (U Spasitele), se nachází na severní straně řady domů na náměstí, na místě; které každý snadno najde a které je snadno přístupné. V této budově se připravují, skladují a vydávájí léčiva a léky, potřebné k léčbě trpících lidí. Lokál, tedy lékárna v užším smyslu, je svétlá, prostorná, suchá a ve velmi pečlivé čistotě udržovaná místnost. Jsou zde uchovávany v příslušném mnošství medikamenty, připravované podle předpisů, podle svých vlastností v účelných nádobách a nádoby jsou sestaveny se zřetelnými signaturami podle rakouské nomenklatury. Otravné a heroické látky jsou uchovávany na odděleném místě ve skříni pro jedy, a kromě toho receptní stůl. Receptní stůl, na němž se připravují léky je ve srovnání s velikostí lékárny prostorný a tak ustaven, že je dobře osvětlen denním světlem a odevšad přístupný. obsahuje zásuvky a příhrady, v nichž se nacházejí předměty, které je třeba mít stále po ruce. Ostatní potřeby k přípravě léků jsou zde v nejlepším stavu a v zásobě dle potřeby.

       K lékárenskému lokálu přiléhá ložnice, do níž vede zvenčí šňůra se zvonkem, aby v naléhavých případech bylo možno nemocným, pokud jde o léky, poskytnout rychlou pomoc. Vis á vis ložnice se nachází komora pro materiál, která je nově a pěkně vybavena všemi předepsanými léčivy, tedy také těmi, které požaduje předpis a jejichž zásoba má stačit na jeden rok. Jsou zde také léčiva, sice používaná, avšak neoficiální (nelékarnická). Materiálový sklad je světlý a suchý a léčiva jsou skladována v dobře uzamčených zásuvkách, skříních, krabicích, láhvích a kelímcích, přičemž nádoby jsou všechny zřetelně popsány a účelně setříděny.

       Bylinářská půda, kde se nacházejí velké zásoby koření, lodyh, kor; bylin, listů, květů, semen, mechů atd. v dobře uzamčených bednách a skříních, se nachází ve druhém patře domu. Je oddělena od půdy určené k sušení, prostorná, suchá a vzdušná. Sklep pro tekutiny je chladné, vzdušné, denním světlem ne zcela osvětlené místo a nalézá se pod lékárnou. Skladuje se tu destilovaná voda, masti, tinktury, esence atd. a jako všude, je zde vše příslušným způsobem utříděno a popsáno. Laboratoř je v přízemí, světlá a prostorná, vybavená všemi potřebnými pomůckami a chemickými aparáty. obsahuje potřebné tavící pece, účelně seřazené tak, že zaujímají co nejmenší prostor a poskytují dostatečný přístup. Zde se připravují léčivé prostředky zčásti i léky. Naproti laboratoři se nachází pohotovostní sklad se vším potřebným a v návaznosti na něj i sklad skla.

       Není to ještě tak dávno, kdy se ve Fryštátě nachází lékárna. Její otevření se datuje od roku 1834 a založil ji lékarník pan Schreiber, od něhož ji koupil v roce 1842 lékarník pan Josef Bayer, hned po převzetí musel ji však podrobit úplné renovaci, spojené s nemalými náklady. Dne 15. dubna 1875 pan Josef Bayer, v širokých kruzích známý poctivec, jenž po dlouhá leta střidavě vykonával úřad městského radního, městského pokladníka, policejního komisaře, školdozorce atd., uzavřel svou životní dráhu plnou poctivého snažení, načež se stala vdova po něm paní Františka Bayerová, majitelkou lékárny.

       Ačkoliv nelze pochybovat, že se ve Fryštátě již od vzniku města někdo zabýval též přípravou léků, zdá se, že nebylo tehdy ani pomýšlení, že by se přípravou léků zabývál nějaký zvláštní stav, neboť jak byly mravy nejstarších národů jednoduché a neumělé, byly i jejich léky stejné. Panující pověry bránily všude rozmachu přírodních věd a tedy i farmacie. Teprve úsilím mnoha zdatných mužů nejnovější doby se farmacie rozšířila v poměru k velkému obohacení a rychlému pokroku všech částí přírodních věd a stojí nyní na výši, která činí nutným její důkladné vědecké studium.

       Všechny tři říše přírody dodávají léčiva. Farmacie vyžaduje tedy systematické zoologické, botanické a mineralogické, dále fyzikální a zvláště chemické znalosti, protože příprava většiny léčiv spočívá nyní přednostně na zásadách chemie. Počet léčiv se ustavičným bádaním současnosti zvětšil, i když v novější době byly z pokladu léčiv zapuzeny četné léky - a to v míře větší něž žádoucno (mnohé pak i neprávem) - naproti tomu však nová léčiva byla do tohoto pokladu pojata.

       Farmacie je nyní samostatnou vědou a sleduje jako cíl napomáhat k prodloužení nejvyššího dočasného dobra tj. života a zdraví.