Zásobování vodou
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
       O denní potřebu vody je zde postaráno postačujícím způsobem ke krytí nutného množství. Nehledíc k Mlýnskému potoku (rameno Olzy), který protéká těsně kolem města a jeho voda se používá k průmyslovým a jiným účelům, bude se tu hovořit jen o pitné vodě, která se ve všech studních ve městě vyznačuje drahocennou čerstvostí, čistotou a chutí.

       Nádrž, nacházející se uprostřed náméstí, byla v roce 1793 vystavěna z kamene. Předtím stála na tomtéž místě kašna, která však měla dřevěné stěny s přístřeškem spočívajícím na dřevěných sloupcích. Tato dřevěna studna byla již ve zmíněném roce zcela na spadnutí, nahradili ji proto kamennou nádrží, která stojí dodnes a pravděpodobně hned tak brzo nepadne za oběť ničivému vlivu času. Nádrž obsahuje vodu s trochou vápna, prostou všech příměsí a solí, tedy velmi zdravou vodu z pramene vzdáleného asi 500 m od města, který vyvěrá mezi občanskými poli na petrovické silnici. Pramen, který má stálý přítok, je přikryt a několik lip stíní toto místo.

       Příčinu, že dochází k dočasnému nedostatku vody v kašně, což se však stává zřídka, je třeba hledat v dřevěném potrubí, nacházejícím se 3 stopy pod zemí, mnohdy vadném, mezi městem a pramenem, zčásti i v poměrně velké spotřebě vody, což přichází v létě, kdy beztak každý pramen je vodou chudší. Též v době vaření piva, protože pivovar kryje veškerou spotřebu vody z kašny, odkud,se voda do pivovaru přivádí vodovodem. Naše městská reprezentace nikdy však nezmeškala příležitost, aby mohla cena města stoupnout a jistě tak bude činit i v budoucnu, aby bylo nedostatku vody v kašně z této příčiny co možná zabráněno.

       Nová kašna, postavená na Horním predměstí rovněž z kamene, nevyhovuje bohužel svému účelu; ačkoliv pěkná na pohled, je přece jen kuriozitou, protože má jednu technickon chybu: v důsledku příliš úzkých rour netryská z ní žádná voda. Náprava je zde nezbytností a podle doslechu dojde ke změně, odpovídající svému účelu.

       Doubrou vodu mají dále studně na nádvoří školy v blízkosti zámku, v Mizorově a Nikolajka, pramen na Dolním předměstí, obsahující železo, konečně budiž učiněna i zmínka o prameni jako o zdravé pitné vodě, vhodné k potřebám léčby při chudokrevnosti.