Socha sv. Jana na náměstí
Socha sv. Jana na náměstí
       Tento pomník jako památka náboženské oddanosti byl založen v rooe 1747 bratrstvem svatojanským, které se tehdy ve srovnání s jinými bratrstvy těšilo největšímu počtu věřících.

       Farář a arcikněz Krušina založil toto bratrstvo, když byla na papeži Benediktovi XIII. vymožena potvrzovací bulla a uvedl je jako Bratrstvo Jana Nepomuckého do kaple sv. Jana ve farním kostele, když se toto bratrstvo za faráre Karla Josefa Kruschiny, který nastoupil jako farář a arcikněz fryštátský po svém zemřelém bratru Janovi, velmi rozšířilo i v okolí Fryštátu, opatřil tento farář Karel Josef Kruschina fundaci kamenné sochy sv. Jana, stojící vedle kašny na městském rynku, tímto nápisem:

IST HOC OPUS                   ITA
JOANNAE PIETATIS                   EXCLIENTE LARI
SUO INEFFIGIE                   ZELO
POENITENTIUM                   PROMOVENTE
PATRONO                   CAROLO JOSEPHO
CONFRATERNITAS                   KRUSCHINA
FREISTADIENSIS                   CIVITATIS HUIUS
HONORIS ET                   ARCHI: PRESBITERO
VERATIONIS ERGO                   ET PATRIOTO
EREXIT                  

       Avšak císař Josef II. zrušil u příležitosti zrušení jiných bratrstev i toto bratrstvo ve Fryštátě.

       Svátek sv. Jana Nepomuckého byl ve Fryštátě slaven velmi okázale. Den před svátkem se konala slavnostní večerní pobožnost v kapli a četla se k tomuto svatému litánie u sochy sv. Jana na náměstí, k niž se věřící odebírali ve velkém procesí. V den svátku svatého se konala zvlášť imposantní slavnost, k níž přicházelo až 24 kněží z okolí. Ranní mše a kázání se konaly v kostele, velké kázání o velké mši na náměstí. Odpolední pobožnost se konala rovněž na náměstí a končila procesím do farního kostela.

       Ačkoliv socha sv. Jana nemá žádný fundační Kapitál, stalo se přesto v září 1865 že byla dokonale obnovena, byla čerstvě natřena a anděl sedící po pravici u nohou, byl nahrazen novým. Náklady na to nesl fryštátský farář a arcikněz p. Karel Hudzietz.