Socha sv. Patrika irského u farního kostelaSocha sv. Patrika irského u farního kostela       Tato náboženská památka vděčí za svůj vznik nábožnosti mylorda Niklase Taaffeho, hraběte z Karlingfortu, který přišel v r. 1740 z Irska do Slezska, protože nesnášel útlak, který si tam museli dát líbit katolíci. Brzy potom se stal majitelem Fryštátu v r. 1749 a založil tento pomník na památku svatého Patrika, biskupa irského, který je ve své vlasti vysoko uctíván.

       Socha je z kamene a představuje svatého Patrika v biskupském ornátu s žehnající rukou. Ani tento pomník nemá žádnou nadaci, přesto však ho přítomnost co možná chránila před zubem času. Již v roce 1837 došlo k základní renovaci sochy a potom v r. 1865 následovala poslední renovace z podnětu, velebného pana faráře a arcikněze Karla Hudzietze, čímž byla socha uvedena do současného stavu.