Nemocnice
B. Zbožná přáníNemocnice
       Každý z obyvatel našeho města, který si může činit nárok, že je vzdělaným, by zajisté podal ruku k povznesení všeobecných zájmů, kdyby se k tomu naskytla příležitost. I když tato okolnost je tak potěšující, zbývají bohužel mnohá zbožná přání a z nich pamatujme především na zřízení nemocnice. I když s jejím založením jsou spojeny četné těžkosti a peněžní strarosti, jimž se nelze vyhnout, vysvítají přesto jasně výhody z jejího zřízení a provozování, zaručující pro nemocné nezbytnou pomoc, tedy potřebu azylu.

       Zpočátku se vyskytuje ovšem mnoho nedostatků a ne zcela snadno se dají zahladit chyby prvního takového zařízení; postupným vylepšováním lze však většině nedostatků odpomoci a za situace, že v počátcích tohoto podniku smějí být vzneseny jen nejskromnější požadavky, nepřicházejí nějaká nadměrná přání vůbec v úvahu.

       Již naši předkové pomýšleli na zřízení špitálu a uskutečnili jej v r. 1471 vzhledem k tehdejším okolnostem a časovým poměrům ve velkorysém měřítku. Následkem nedorozumění zanikla tato účelná a blahodárná instituce v roco 1784 a v přítomné době se z úroků kapitálu uloženého u soukromníků a veřejných fondů poděluje deset obročníků. Toto by mělo být zváženo směrodatnými osobnostmi, snad by se měl kapitál opět vrátit původnímu účelu a= převésti na fond nemocnice, která by se měla jednou zřídit. Také fryštátský farář a arcikněz p. Josef Plasun stanovil ve své závěti, že po jeho smrti (+1864) může být 2000 zl. použito k založení nemocnice ve Fryštátě.

       Nynější nemocnice je zařízena velmi primitivně a sestává z jednoho pokoje se dvěma lůžky.

       Adaptací domu č. 16 na horním předměstí, který byl vyhlédnut jako budouccí nemocnice, byl sice v této nemilé situaci učiněn krůček kupředu, neboť byly vyhlédnuty místnosti pro 10 - 12 lůžel kromě ostatních potřeb, avšak tím byla otázka nemocnice, která zavdávala podnět soukromě i veřejně k nejrůznějším a nejživějším řečem, předběžně opět na neurčitou dobu uzavřena. Máme však důvod k očekávání, že městská obec má zájem i vůli přivésti otázku nemocnice co nejdříve k dokonalému vyřešení.