Koupaliště
Koupaliště
       Koupání v tekoucí vodě přispívá nepochybně k očistě a osvěžení těla, tedy k zachování zdraví, proto je asi málo rodin, které by si nepřály tohoto prostředku používat, kdyby se jim k tomu naskytla příležitost. Fryštát je v tomto ohledu příznivě ovlivňován Mlýnským potokem, zčásti Olzou, tekoucí blízko města, takže nelze pochybovat, že obyvatelé našeho města neopomenou svým dětem v teplém letním období umožnit, koupání , poskytující radost a pocit blaženosti, v Olze nebo Mlýnském potoku, kde by přirozeně musela být zřízena budova pro koupaliště.

       Kdyby však měla být odstraněna nebezpečí, k nimž by mohlo dojít při koupání, tak užitečnému pro mládež pokoušející se unikat dozoru a rejdit ve vodě, a kdybychom se nebezpečí chtěli vyvarovat, pak je potřebné, aby se děti už od nejranějšího mládí seznamovaly s vodou a aby jim byla vštěpována užitečnost a nutnost plávání a aby se v něm cvičily tak, aby z nedostatku znalosti a obratnosti v plavání nemusely přinášet oběti na životech. Aby sa zamezilo takové katastrofě, pro rodiče zajisté truchlivé, je všeobecně již dávno uznávána nutnost zřízení koupaliště a my jsme toho názoru, že slavná městská obec by neměla být proti tomu, aby povolila náklady na zřízení vhodné drevěné budovy z obecních peněz a že by se zajisté našel někdo, kdo má v tomto oboru znalosti a vyučoval by plávání, zvláště nelze-li pochybovat, že zdejší obyvatelé si budou zajišťovat pro letní měsíce předplatné a tak přispívat k povznesení a provozování koupaliště k blahu svých rodinných příslušníků. Přejeme si, aby tato dobře míněná slova nalezla laskavé přijetí a aby brzy po projeveném přání následoval čin.