Hudební spolekHudební spolek       Hudba byla odedávna provozována ve Fryštátě s láskou. Učitel Feigel vyučoval děti zpěvu a hře na klavír i na housle, on sám dirigoval orchestr na kůru a hrál na varhany. Ve městě existovala kdysi tak zvaná městská kapela pod vedením starého Strobla, který troubil na bombardon. Pak řídili tuto kapelu různí dirigenti, avšak tento stav městské hudby nemohl přirozeně přispívat k požadavkům kladeným na hudební umění, i když známý hudební virtuos pan Bessler byl v samé blízkosti, až konečně v roce 1870 byl pro chrámovou hudbu angažován vlastní ředitel kůru, čímž neobyčejně získala nejen hudba chrámová, ale i městská kapela, když se jejím současným vedoucím stal výše uvedený pan Evžen Schaub.

       Pan Schaub přijímá zpravidla, má-li nastoupit náhradník, do svého orchestru jen zdatné hudebníky a dosáhl pro členy svého orchestru vlastních uniforem. O povznesení hudby se velmi zasloužil pan Jan Kurz, avšak za svízelných podmínek by stav hudebního spolku nebyl ani při nejpilnější činnosti a nejupřímnější spolupráci jeho členů zajištěn, kdyby vedoucímu orchestru nebyla poskytnuta dotace farním úřadem a městskou obcí. Veřejnosti byly již předvedeny klasické hudební skladby a musí se uznat, že tento spolek má velký vliv na zdejší hudební nadšence. U mnohého z nich probudil již hudební zájmy, zasluhují tedy tendence spolku plnou chválu a uznání.