Hr
Věžička "sanctus" na farním kostele
       Po požárech v letech 1781 - 1824 visel signální zvonec, který dnes visí na věžičce "sanctus", na stejném místě nad kostelní střechou jednoduše na dvou trámcích, vyčnívajících ze střechy. Jejich horní konce byly zakryty jen prknem.

       Teprve roku 1824 byla patronem kostela Jindřichem hrabětem Larischem-Mönnichem zřízena věžička "sanctus" v dnešní podobě a svým vzhledem značně přispěla k zevní podobě kostela.

       Na této věžičce je umístěn mešní zvonec, který byl pravděpodobně pořízen z darů zbožných občanů, a umíráček, který věnoval kostelu fryštátský magistrát.

       Větší z nich (mešní) má nápis: "1517 post ignem" (po požáru). Menší (umíráček) má nápis "Cymbalum rei publicae" (zvonec pro veřejnost).