Hr
O majetcích a jmění farního kostela
       Ve velmi staré knize, kterou napsal fryštátský farář a arcikněz Bedřich Chalik, magistr svobodných umění a magistr filosofie, bakalář teologie v roce 1682 jsou zapsány fundace farnímu kostelu, z nichž starší jsou podány v opise. Dle zápisu vlastnil farní kostel značné jmění, které se však za truchlivých okolností podstatně zmenšilo.

       Mnohé kostelní reality, které byly získány darem od bohatých měšťanů, byly se souhlasem knížete-biskupa ve Vratislavi vyčleněny, avšak kostel z nich pobíral úroky. Stříbro muselo být přepuncováno a v roce 1809 a 1810 odevzdáno za státní úpis "Staatspamatken". Další důchody byly oltářné (Altarzins), různé nadace a konečně jiné stálé peněžní příjmy.