Hr
O patronátu farního kostela
       Patronát náležel odedávna pánům a majitelům fryštátského panství, kteří byli povinni kostel udržovat v dobrém stavebním stavu.

       V prastarých časech nevyužívali svého patronátního práva a přenechávali jmenování duchovního pastýře a právo jmenovati faráře biskupské stolici.

       Okolo roku 1673 však město své patronátní právo využilo a jmenovalo po smrti biskupského komisaře, faráře a arcikněze Václava Ottika, rozeného z Dobřan, novým farářem tehdejšího kaplana Jana Poliwiuse. Teprve později fryštátská vrchnost jmenovala duchovní pastýře, které oznamovala ordinariátu a jmenovanému faráři vystavovala dekret.