Hr
Filiální kostel sv. Marka
       Za časů, kdy protestanti drželi farní kostel a kdy skoro celé město přijalo novou víru a též v zemi bylo mnoho odpadlíků, nespokojili se protestanté s jedním chrámem a pomýšleli na zřízení filiálního kostela. K tomu použili všech vhodných prostředků.

       V roce 1569 byl vystavěn na Horním předměstí na stávajícím místě dřevěný kostelík sv. Marka, s malou věží, a současně byl okolo kostela zřízen malý hřbitov. V tomto kostelíku se konaly obvykle zádušní mše při pohřbech. Tento dřevěný kostelík zůstal v držení protestantů i po navracení farního kostela katolíkům dne 6. 10. 1628. Kostel sv. Marka ještě dlouho patřil evangelíkům, až 14. IV. 1654 byl jim c. k. komisařem odňat a předán katolíkům. Od tohoto času zůstal filiálním kostelem farního chrámu. Po vysvěcení Dr. teologie Václavem Ottikem z Dobřan, apoštolským misionářem, biskupským komisařem a farářem ve Fryštátě byl kostel slavnostně předán katolíkům.