Hr
Vysvěcení tohoto kostela (sv. Marka)
       Kostelík byl po požáru v r. 1823 nově vysvěcen Dr. teol. Matyášem Oppolským, tehdy biskupským komisařem, farářem a arciknězem v Bílsku. Osobně měl tehdy v kostele mši a bohumínský farář Josef Plassun kázání. Dále byli přítomni: Fryštátský arcikněz a generální vikář Josef Dostal, Lorenz Wawrzinsky, farář z Žibřidovic a Jan Kottas, místní kaplan z Petrovic.

       Za patronátní stranu: Pan Antonín Banka, hospodářský inspektor veškerých hraběcích statků, pan Martin Stanniek, politický (roz,: správní, pozn. překl.) vedoucí úřadu hraběcího panství, později generální sekretář a pan Josef Kreisel, karvinský důchodní.

       Za magistrát: Pan Josef Deurtl, starosta, pan František Lichotzky, syndikus, pan Karel Dittrich, magistrátní rada, a pan Josef Riedel, rovněž magistrátní rada. Slavnost zakončil fryštátský arcikněz pan Josef Dostal hojným obědem.