Hr
Zvony na věži kostela sv. Marka
       Na věži se nacházejí dva zvony různé velikosti. Nápis na větším zvonu:

       "Matheus Oppolsky, Dziekan Fryssztacky tego dzwona Fundator"

       Pod nápisem je ještě tento text:

       "S dopuštěním Božím jsem byl v ohni roztaven. Jan Zukowsky mě v Ustroni odlil. 1823."

       Nápis na menším zvonu:

       "Fundator Matheus Oppolsky, Dziekan Fryssztacki. Anno 1823." Také tento zvon byl odlit fryštátským učitelem Janem Zukowským. Tento se naučil odlévání zvonů při dlouholetém pobytu u opavského zvonaře Stankeho.

       Při odchodu dr. Mat. Oppolského do Bílska předal tento zvony kostelu s doložkou, že kostel má právo ponechat si poplatky za zvonění.