Hr
Filiálka v Petrovicích, náležející k Fryštátskému kostelu (viz Petrovice)


Fryštátská farnost       V roce 1654 byl u farnosti Fryštát zřízen vlastní archipresbyteriát. Od tohoto času byli všichni fryštátští kněží- až na tři - arcikněžími.

       Po úpravě v roce 1654 obdržel fryštátský archipresbyteriát tyto fary: Fryštát, Karviná, Stonava, Albrechtice, Suchá, Rychvald, Německá Lutyně, Žibřidovice, Orlová, Pruchna, Velké a Malé Kunčice, Hažlach a Petrovice. Po mnoha úpravách starých farností, náleží dnes k děkanství Fryštát tyto fary: Fryštát, Bohumín, Něm. Lutyně, Dětmarovice, Rychvald, Žibřidovice a Petrovice. K fryštátské faře patří město a menší osady, které přísluší částečně městu, zčásti k panství: Bonkov, Špluchov, Mizerov, Vydmuchov a Nové město. K panství Fryštát patří obec Staré město, dále pak ke stavovskému panství Ráj náležející obce Ráj - Darkov a Podlesí, položené u rajského lesa.

       Dotace této farnosti mohla existovat již ve 13. století, protože vévoda Kazimír v nové dotační listině z roku 1521 píše, že dotaci faře potvrzuje na základě jejího starého majetkového stavu. Podle obsahu této listiny byla dotace faře rozšířena o kopačkovský dvůr, dvě staroměstské poddanské usedlosti a další požitky. Uvedený dvůr je dodnes farským majetkem v Darkově.